Ha katt på prøve - og gjer ei god gjerning

Hanne Langelandsvik sin son har blitt meir komfortabel med dyr etter at dei blei fosterfamilie for to kattungar. Ho anbefaler andre å bli det.