Regjeringen går inn for at den nye E39 skal krysse Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune, som er den sørligste av de skisserte alternativene.

– Hordfast er et veldig viktig prosjekt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det binder sammen bo- og arbeidsregioner og reduserer reisetiden med én time. Dette vil få store positive konsekvenser, og jeg er derfor veldig glad for at valget av trasé nå er landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Kunne spart milliarder

Dale presenterte den endelige løsningen på en pressekonferanse på fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg torsdag formiddag.

Det andre alternativet som gjensto, var kryssing mellom Raunholm og Nese. Ifølge Bergens Tidende ville dette alternativet gjort at man kunne vente med å bygge ut en lengre del av strekningen på Stord, noe som ville gitt milliardbesparelser på første byggetrinn. Statens vegvesen anbefalte denne løsningen, mens flere lokale stemmer har ønsket den sørlige kryssingen.

– Flertallet av kommunene ønsker seg det alternativet vi har vedtatt. Det gjelder blant annet Stord, Tysnes og Os, som er mest berørt av planen. Det samme gjør fylkesutvalget i Hordaland. De lokale og regionale ønskene veier tungt for regjeringen og jeg er glad for å finne en løsning som de ønsker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Lokal jubel

Gleder over trasévalget er stor blant de fleste lokalpolitikerne, ifølge flere lokale medier.

– Dette er veldig gledelige nyheter for Stord og sunnhordlandsregionen. Vi har stått tverrpolitisk samlet om sørlig kryssing på Stord, og det er jo noe så godt som hele regionen har stilt seg bak, sier Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) til Stord24.

Dale understreker overfor Bergens Tidende at de fremdeles har en jobb å gjøre med å få ned kostnadene på gigantprosjektet Hordfast, som foreløpig er beregnet til å koste 35 milliarder kroner, men understreker at det siste trasévalget ikke påvirker fremdriften i prosjektet.

– Hvis en ser det på litt lengre sikt, så er investeringsbeløpene på de to alternativene relativt like. Da har vi valgt å prioritere det sørligste alternativet. Dette gir størst nytte for flest folk, sier Dale.