SAMFERDSEL: Regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen har prosjekter for 60 milliarder kroner på gang. På et møte med Rogalands-benken i Sola, orienterte han om prosjektene, uten at det kom fram noe nytt.

På Solamøtet har det vært utålmodighet med stortingsbehandlingen av Rogfast – som kommer senere enn samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har forespeilet.

– Vi er klare. Jeg forstår utålmodigheten, men vi skal huske at dette er tidenes største veiprosjekt i Norge, sa Eidsnes.

På Solamøtets dag to la Asbjørn Moe i Fikse Næringsforening fram Haugalandets forventninger til ny nasjonal transportplan (NTP). Der kommer forslaget trolig om et par-tre måneder. Moe påpekte at de mest lønnsomme veiprosjektene må velges, og ikke stykkes opp slik at de blir ulønnsomme. Her var adressen klar: E 134 over Haukeli.

Moe oppsummerte med tre krav eller ønsker: Få høyest mulig ramme i NTP, bygg Seljestad-Røldal, og lag vintersikker vei over Haukeli.