KRIM: – Dette er veldig ullent og uklart, sa våpenekspert Øivind Strand i Kripos da han onsdag skulle forklare Oslo tingrett om regler knyttet til å gjøre våpen ubrukelige.

Komiker Kristian Valen er tiltalt for å ha oppbevart over 50 våpen, våpenkopier og våpendeler ulovlig. Han omtaler gjenstandene som rekvisitter til bruk i underholdningsvirksomheten sin og nekter straffskyld for brudd på straffeloven og våpenloven.

Strand fra Kripos har undersøkt våpnene politiet mener bryter med reglene, og slo fast at de fleste av fem skytevåpen og seks våpendeler som var lagt fram i retten, brøt med den høye standarden som er satt for å uskadeliggjøre et skytevåpen.

En jungel

En av de ødelagte pistolene, en Glock P227, som delvis er laget i plastmateriale, sa Strand at det ikke gikk an å deaktivere i det hele tatt etter gjeldende instruks på grunn av materialene i våpenet.

Eksperten forklarte også retten at det var et vanskelig område å holde seg orientert om reglene på.

– Det er en liten jungel av ymse, men i bunnen er det en regel om at våpen skal være varig ubrukbare, sa Strand.

Med dette mente han at hele våpenet må være sveiset sammen til én enhet, slik at det heller ikke er mulig å bytte ut enkeltdeler som er blitt ødelagt.

Kristian Valen forklarte mandag at det eneste som var viktig for ham i forbindelse med filminnspilling eller opptredener, var at man kunne utføre ladegrep på våpnene. I henhold til kravene som Kripos følger, ville det i så fall ikke være mulig.

Levert til politiet

Årlig undersøker Kripos over 700 våpen knyttet til ulike straffesaker. Mange av dem er våpen som tidligere er registrert som deaktivert, men som er gjort brukbare igjen.

Enkelte av våpnene i saken stammer fra Valens tid som aktiv skytter, men som han i retten sa han leverte inn til politiet for plombering etter en skyteepisode i hjemmet sitt i 2007. De øvrige våpnene oppga han å ha kjøpt fra seriøse forhandlere av deaktiverte våpen i Norge og England.

Ifølge Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, ble alle våpnene anskaffet før den nye våpenloven trådte i kraft i 2009, som ikke hadde noen klare retningslinjer for hvordan våpen skulle ufarliggjøres.

– Valen kunne ikke vite

Strand sa i retten at det har vært få konkrete instrukser for hvordan et våpen skal behandles for å oppfylle kravene om å bli varig deaktivert. Det innebærer i praksis at våpenet blir helt ubrukelig og heller ikke vil fungere som våpen.

I 2009 kom det ny våpenlov som sa noe om deaktivering, men først i 2020 kom et strengere og EU-harmonisert regelverk som nå politiet mener Valen skal vurderes etter.

– Jeg mener Strands redegjørelse i retten støtter Valens forklaring fullt ut. Deler av disse våpnene er blitt plombert og varig ubrukeliggjort i tråd med politiets retningslinjer av anerkjente våpensmeder som muligens ikke har gjort dette helt i henhold til gjeldende regler. Det kunne ikke Valen vite, sier Heiberg til NTB.

Gamle våpen, nye regler

Forsvareren viser også til at flere av de våpendelene politiet mener Valen måtte ha registrert, ble anskaffet før det var påbudt å registrere slike gjenstander.

Episoden i februar 2020, som skulle utløse etterforskning for ulovlig våpenbesittelse, startet med en krangel mellom Valen og samboeren. Politiet ble tilkalt, og i forbindelse med denne utrykningen fattet de interesse for komikerens store samling av våpen.

Valen er også tiltalt for å ha oppbevart to batonger og over 850 narkotiske piller.

Torsdag vil saken bli avsluttet med at partene holde sine prosedyrer.

(©NTB)