Elevrådene må styrkes i Haugesundskolen

Bjørn Gunnar Husby vil

Bjørn Gunnar Husby vil Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En av skolens viktigste oppgaver er demokratiopplæringen som skal bidra til å gjøre elevene til aktive samfunnsborgere. Elevundersøken 2019–2020 viser at elevdemokrati og medvirkning er det området elevene i 7. og 10. klasse i Norge og i Haugesund er minst fornøyd med.

I et leserinnlegg i HA etterspør Alf H. Aronsen mer elevdemokrati og elevmedvirkningen i Haugesundskolen. Et steg i riktig retning vil være, slik Aronsen foreslår, å la alle elever i Haugesundskolen få delta i elevrådet fra og med 1. klasse.

Lektor Martine Harjo skrev i sin masteroppgave (UiO, 2019) at elevråd ofte blir nedprioritert til fordel for andre formål ved skolen og at det er for enkelt for skoleledelsen å forkaste forslag stemt frem av elevene. Harjo viser også til at det bare er et fåtall av elevene som deltar i elevrådsarbeidet, og ofte er dette elever med gode karakterer fra møblerte hjem. Hun foreslår gode og enkle grep for å styrke elevrådene.

For det første må elevrådsarbeid være på timeplanen for å sikre kommunikasjon mellom elevrådsrepresentantene og elevene de representerer. Harjo foreslår videre at prosedyrer må formaliserte slik at de sikrer at elevrådets meninger blir hørt og vurdert. Slik sikres elevrådene reell makt. I lovverket er det ingen regler eller prosedyrer for elevrådet utover formål, medlemskap og organisering, og dermed er det ikke noe som forplikter skoleledelsen til å lytte til elevrådets meninger.

Haugesund Venstre mener demokratiopplæringen i skolen er viktig og ønsker nå å fremme en sak med mål om å øke elevmedvirkningen og styrke elevrådene i Haugesundsskolen. På samme måte som vi ikke kan forvente at elevene blir gode til å lage mat av bare å pugge kokebøker, kan vi heller ikke forvente at de blir aktive borgere uten å delta i demokratiske prosesser.

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre, medlem utvalg for oppvekst

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken