LANDET RUNDT (BA.no): Den 16. februar var åtte år gamle Elise ute og lekte i friminuttet. Midt i skolegården på Os barneskole fant hun noe som stammer fra den yngre steinalderen.

Den unge arkeologen fortalte til Vestland fylkeskommune at hun snublet over funnet ved en ren tilfeldighet.

– Jeg skulle plukke opp en glassbit, og så lå steinen der. Den var fin, forteller hun.

Den fine steinen Elise fant viste seg å være en flintdolk fra steinalderen.

– Et sjeldent funn

Hun berømmes av Nils Anfinset, som er prodekan på Universitetsmuseet og professor i arkeologi

– Det er et sjeldent funn, og det er veldig viktig at det ble meldt inn. Det gjør at vi kan sette funnet inn i en større kulturhistorisk sammenheng.

Dolken som Elise fant stammer fra siste del av den yngre steinalderen.

– Denne dolken er nok mellom 4000 og 4200 år gammel.

Hva dolken ble brukt til, er ikke godt å si.

– Den kan ha blitt brukt til mye. Men den ser ganske ubrukt ut, så det kan rett og slett ha vært et statussymbol.

Flint finnes ikke naturlig i Norge.

– Råstoffet har sannsynligvis blitt fraktet hit fra Danmark, men det er mulig dolken er laget her.

Veldig stas

Elises kontaktlærer, Liv Strømsvåg, foreller at funnet har vært en veldig morsom opplevelse for Elise og resten av skolen.

– Det var jo utrolig overraskende og skikkelig stas.

Da Elise fant steinen, viste hun det til en lærer, som raskt innså at det ikke var snakk om noen vanlig stein. Hun kontaktet derfor fylkeskommunen.

– Da kom det en arkeolog på besøk for en høytidelig overrekkelse av funnet.

Arkeologen hadde med en plastpose og tusj og informerte barna om at det var viktig med nøyaktige datomarkeringer for viktige funn som dette. Etterpå ble alle elevene med ned for å se arkeologen undersøke funnstedet.

Arkeologer har kommet på besøk til skolen to ganger i etterkant av funnet, og kontaktlæreren roser besøket.

– De har vært veldig flinke til å formidle tidsaspektet for barna,og lært dem mye om tiden dolken stammer fra. Det har vært veldig spennende!

Strømsvåg forteller at Elise og resten av klassetrinnet gleder seg til å besøke Universitetsmuseet på torsdag og lære mer om steinalderen.

Funnstedet

Dolken stammer fra en tid der det foregikk store endringer i Norge. Mange gikk på denne tiden over fra jeger- og sankersamfunn til å fokusere mer på jordbruk og husdyrhold.

Ifølge professor Anfinset kan funnstedet fortelle mye om funnet.

– Dolker og økser på denne tiden ble gjerne lagt ned spesielle steder i landskapet. Beliggenheten kan fortelle oss mye om hva som var viktig den gangen.

Rett ved Os barneskole ligger Oselva. Det har tidligere blitt funnet en lignende dolk fra samme tidsperiode like i nærheten.

– Det tyder på at elven var viktig for de som bodde der på den tiden.

Anfinset var ute med kollegaer fra Universitetsmuseet for å grave rundt funnstedet, men de fant ikke flere gjenstander eller andre spor fra steinalderen.

Ofring

Anfinset informerer om at funnstedet tyder på at det er snakk om en "intensjonell nedleggelse".

– Dolken kan også stamme fra en grav, men basert på funnstedet er det sannsynligvis snakk om en intensjonell nedleggelse, altså en ofring.

Ifølge professoren ble ofring gjort i håp om å sikre forutsigbarhet.

– Det ble kanskje gjort for "sikre" jaktlykke eller vellykket husdyrhold.

Professoren er ikke i tvil om at Elise hadde en usedvanlig sjelden opplevelse i skolegården

– Det er absolutt ikke vanlig å snuble over et sånt funn på den måten.

Gjorde alt rett

På torsdag skal Elise og klassekameratene besøke universitetsmuseet. Der skal de lære mer om steinalderen, få en rundtur i museet og ha et dramaopplegg. Og så skal Elise motta en diplom for innsatsen.

Anfinset er imponert over at Elise og skolen gjorde alt riktig ved å kontakte fylkeskommunen med en gang.

– Vi måtte jo invitere dem på besøk. Det er viktig å ta vare på de gode finnerne våre.