– En betydelig forbedring

Styret i Eidesvik Offshore sier seg tilfreds med utviklingen i konsernet.