2 spørsmål mange vil stille i helga: 1. Har du lastet ned appen? og 2. Er det trygt å sende ungene i barnehagen?

Til det første først. Hvilken app? Det er et unødvendig spørsmål denne helga. Nå er det én app vi snakker om; den nye smittesporingsappen «Smittestopp».

Mobilapplikasjonen har vært omtalt lenge, og fredag kom den. Nå kan mobiltelefonen din kontinuerlig samle informasjon om hvor du er og hvem du er i nærheten av. Dette samkjøres med informasjon fra andre som bruker appen. Om en bruker får påvist korona-smitte, blir andre brukere som vedkommende har vært i nærkontakt med, varslet og må gå i karantene.

Du får ikke beskjed om hvem som hadde viruset, men hvilken dag du var i kontakt med en smittet.

Dette skal gjøre smittesporing og – begrensning mye mer effektivt, men samtidig er det her tillatt og systematisert en personlig sporing som i andre situasjoner ville vært uhørt.

Smitteappen er lastet ned i rekordtempo. Veldig mange tar den i bruk. Samtidig er det klare stemmer imot fordi personvernet er i spill. I mediene er det referert en undersøkelse som sier at 1 av 4 ikke vil laste ned appen. Antakelig vil over én million ha lastet den ned innen fredag eller lørdag.

Jeg har, for en gangs skyld, lest gjennom personvernerklæringen og annen informasjon om hvordan appen virker. Jeg er ikke bekymret for hvordan Folkehelseinstituttet tenker å bruke informasjonen som samles inn, eller mulighetene for kjapt å slette egne data.

Min hovedbekymring er derimot på risikoen for at uvedkommende kan få tilgang, hacke databasene eller lignende. Ikke minst fordi utviklingsprosessen har gått veldig fort.

For oss journalister er kildevern et tilleggspoeng. Vi, og kildene våre, skal være trygge på at det skal være mulig å møte oss uten at dette blir registrert og lagret noe sted.

Det betyr ikke at jeg nekter våre journalister å installere Smittestopp-appen, men skal de møte spesielt sensitive kilder, er rådet å legge igjen telefonen.

Jeg stoler på at myndighetene har gjort det de kan for å gjøre dette trygt, men noe risiko er det alltid. Så er det kjedelige faktumet at jeg og de fleste av oss uansett ikke har nærkontakt – under to meter i minst 15 minutter – med noen andre enn nærmeste familie. Sukk.

Risiko er det også med åpning av barnehager, og etter hvert skolene. Denne risikoen er mer direkte enn den mer abstrakte rundt personvern. Vi må gå ut fra at gjenåpningen vil gi en viss økt smittespredning. Mange, både ansatte og foreldre, er bekymret for dette.

Folk må gjøre sine valg for sine barn, ikke minst om man har spesielle risikofaktorer å ta hensyn til. Men en del av dugnaden det har vært å stenge ned store deler av samfunnet, er også å være med å starte det opp igjen. Selv om barn også sprer smitte, er det minimal risiko for at de blir alvorlig syke, spesielt om veilederen for barnehage blir fulgt. Og det må den.

Da skal også risikoen for de ansatte være innenfor det akseptable – vurderer fagfolkene.

Dem må vi forsøke å stole på, også her. Det har de gjort seg fortjent til, ikke minst på Haugalandet der et utgangspunkt med relativt mye smitte er håndtert på en god måte.

Nytten av en gjenåpning er stor. Vi kan heller ikke se bort fra de betydelige skadevirkningene det vil ha å ha barnehager og skoler stengt lenge, ikke minst for ekstra utsatte og sårbare barn.

Derfor skal vi nå heie ekstra på barnehageansatte og etter hvert lærere. Nå er det dem som fortjener takk og applaus. Nå er det disse som tar et ekstra løft i dugnaden vår.