Er ikke medmenneskene som bor og lever her - i vår kjære by og vårt kjære fædreland, og da bak dette nasjonale "flagget"- vi så stolt flagger - viktigere enn selve dette symboltunge nasjonale flagget "i seg selv" da?

Flagget symboliserer jo dette landet - friheten, ulikhetene og ALT folket nasjonen består av. Altså ALLE ulike mennesker som bor og lever i og bak dette vårt nasjonale flagg. Er ikke dette du du da uttaler/ skriver: at "flere Pride- dager/ markeringer enn norske flaggdager" egentlig er irrelevant i DENNE sammenhengen.

Dette gjøres/ markeres jo bare for å kunne få markere motstand mot hat og intoleransen. Er ikke dette viktig og flott da?

Dette jeg nå leser i avisen som du uttaler - er jo da egentlig ikke relevant for disse markeringene som ÅPENBART viser seg FORTSATT å være særdeles viktige og relevante for et relativt antall mennesker i dette vårt kjære fedreland.

Balanse ( altså måtehold ) er en kunst og en stor DYD, også faktisk en av disse fire Kardinaldydene som er: Mot, kjærlighet, måtehold og tålmodighet. Hvis mennesker skal kunne leve sammen i harmoni med seg selv og sine medmennesker betinger dette først og fremst å kunne respektere seg selv - for da å kunne respektere andre. Altså gjensidig respekt og tolerans.

Det samme prinsipp/ forutsetning/ relevans gjelder også for å kunne ha det greit med andre. Har en det greit med seg selv har en det vanligvis også greit med andre mennesker og dyr. Vi må også kunne forstå oss selv for å kunne forstå andre.

Nå bør vi alle forsøke etter beste evne og vilje å vise overbærenhet og frisinn mot dette vi ikke selv alltid er enig i eller synes/ tror er riktig. Faktisk så kjenner heller ingen til, eller eier , eller har krav på - den absolutte/ universelle sannhet. Finnes denne da? Og dette som er en "såkalt" sannhet for deg trenger jo ikke å være en "såkalt/ påstått" sannhet for meg og eller andre, eller hva?