Gå til sidens hovedinnhold

En liten forskjell mellom Bislett og Haugesund

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er en liten forskjell fra situasjonen på Bislett og min situasjon som pårørende til drapet på Vår Frelsers gravlund. En av de første tingene som kom frem i forbindelse med Bislettsaken var at offeret fra forrige knivstikking i 2019 var informert om at gjerningsmannen nå var underlagt et annet sikkerhetsregime allerede i september 2021. Dette er en av de tingene som er felles fra kriminalomsorgen ved dom på tvunget psykisk helsevern. Fornærmede og etterlatte skal etter psykisk helsevernloven varsles av den faglige ansvarlige vedrørende vedtak og hendelser som medfører risiko for at de vil treffe på den domfelte.

Allerede i fjor var det rykter i Haugesunds Avis kommentarfelt hvor det ble kommentert mulige endringer i omsorgen som gjerningsmannen har blitt gitt. At han skulle flyttes bort fra Valen.

For meg er det derimot interessant at mens det på Oslo Universitetssykehus foreligger helt klare rutiner i forhold til varsling, hvordan det skal skje eller klage muligheter hvis det er fattet vedtak om at man ikke har krav på varsling så eksisterer det åpenbart ikke hos Helse Fonna.

Etter at jeg leste ryktene i kommentarfeltet tok jeg kontakt med bistandsadvokaten vår for å finne ut hva status var og fikk gjennom henne bekreftet at gjerningsmannen fortsatt var på Valen. Samtidig så er det åpenbart at Helse Fonna har satt seg i en situasjon hvor det ikke er mulig å overholde varslingsplikten som de tross alt har ved dom. Det er imidlertid spesifisert i loven at det ikke er de fornærmede som skal ta initiativet til varsling.

Vår sak er ikke den eneste med dom på tvunget psykisk helsevern på Haugalandet. Spørsmålet er om det overholder varslingsplikten til noen pårørende eller fornærmede hvor gjerningsmannen har blitt dømt til tvunget psykisk helsevern?

Jeg er fortsatt noen måneder i året i Haugesund, men jeg holder meg litt lengere unna Risøybroen nå når jeg kan unngå det. Gjerningsmannen kan jo være på permisjon!

Kommentarer til denne saken