I 2014 uttalte Øystein Stray Spetalen seg sterkt negativt til byggingen av strømkablene til Tyskland og Storbritannia, og mente at strømprisene ville øke drastisk. Tom Nysted, daværende konsernsjef i Agder Energi mente derimot at strømprisene bare ville øke med 2-3 øre /kWh etter at kablene var satt i drift. Spetalen var så sikker i sin sak at han var villig til å vedde en milliard kroner på at Tom Nysted enten løy eller tok grov feil. Nysteds svar var at dette hadde han ikke tid til å tulle med.

1. oktober 2021 ble den nye kraftkabelen til Storbritannia satt i drift. Kraftanalytikere og andre som mente de hadde rede på disse tingene, sa at sørnorske strømpriser ville øke med max 10 øre/kilowattime(kWh), i snitt over tid?? Statnett mente at priseffekten over tid ville bli 2-3 øre/kWh - som utgjør under en 50-lapp i måneden?? Politikerne var også på banen og garanterte at noen stor prisøkning på strømmen ville det ikke bli.

Søndag 28.november - er strømprisen 187 øre/kWh. Aldri har strømprisen vært høyere i Sør-Norge - og verre skulle det bli. Mandag 29. november er strømprisen 256 øre /kWh. Vil presiserer at dette skjer lenge før krigen i Ukraina.

Er det noen som har løyet her??? Har politikerne tatt konsekvens-analyse før kablene ble vedtatt? Hvem har ført det norske folk bak “lyset”?

I 2021 hadde Norge et kraftoverskudd på 14 terawattimer (TWh). Strømkablene til Tyskland og Storbritannia har HVER en kapasitet på 12.2TWh. Hva sitter vi igjen med da?

Når norsk kraft selges til utlandet, får de utenlandske eierne av strømkablene halvparten av den ekstra profitten, og du og jeg, de norske strømkundene betaler moroa.

Det er trist at vi de siste 10 årene etter min mening har hatt en kunnskapsløs gjeng på Stortinget som har glemt det viktigste - nemlig forvaltningen av krafta vår. I konsesjonen for kabelen til Storbritannia står det at: Vilkårene kan endres hvis allmenne hensyn gjør dette nødvendig.

Nå må politikerne få fingeren ut!

Skal bedrifter gå konkurs? Skal folk måtte gå fra gård og grunn før politikerne skjønner alvoret?