Det sår ingen tvil om at koalisjonen gleder seg til jul, for budsjettforslaget deres er ikke annet enn en eneste stor ønskeliste.

Av de fire budsjettforslagene som var oppe til avstemming i bystyret var det koalisjonens budsjett som tok opp desidert mest gjeld og brukte desidert mest penger. Om ønsketenkningen med penger sendt fra Regjeringen ikke slår inn vil det bli et resultat som er 13 millioner dårligere enn kommunedirektøren la opp til neste år. Det er ikke et bærekraftig budsjett for fremtiden.

Og når det er sagt, så handler det ikke om hvem som treffer eller hvem som ikke treffer på anslaget av frie inntekter. Det handler om hvilken risiko en er villig til å ta. Regjeringen Støre har sagt at kommunen kan forventet å få inn 22 millioner mindre enn det koalisjonen har lagt inn i sitt budsjett. Det er ikke umulig at tallet blir høyere, men koalisjonen, med Arbeiderpartiet i spissen, velger å ta en risiko. Det er ekstremt tungt å finne 22 millioner ekstra i august om tallene ikke slår inn. Da blir spørsmålet kutt i skole, kultur eller eldreomsorg.

På investeringssiden har Arbeiderpartiet valgt å øke investeringene med 153 millioner kroner. Det er før de har lagt inn 120 millioner kroner ekstra til svømmehall, som representanten Bråtveit lovde i Haugesunds Avis forrige uke. Det er før det er satt av midler til Floravegen eller Fremtidens eldreomsorg. Kommunens lånegjeld styrer allerede mot 20 prosentpoeng over handlingsregelen vår. Bryr vi oss ikke om den?

Koalisjonens budsjett er uansvarlig og oppleves som en ønskeliste uten noen form for prioritering. Jeg synes det er skummelt å se at et flertall i bystyret gikk inn for dette budsjettforslaget som kjører på med høy risiko i alle ender, og langt over alle anbefalte måltall.