Vi har alle hørt at det er farlig å leke med ilden. Nå ser vi at det også er farlig å leke med vann.

Det er offentlige aktører - ofte kalt «kraftmafiaen» - som trinnvis har merkantilisert vår nasjonale vannkraft til det prisnivået som nå skaper raseri og fortvilelse hos folk flest. Disse aktørene har felles interesse av å fylle opp sine pengeskrin.

Det sentrale navet i kraft-kombinatet er Statnett, - et statsforetak med 1.576 ansatte og en direktør med årslønn på langt over fem millioner. Ifølge siste årsrapport har antall ansatte økt med 250 fra 2016; det bringer automatisk tankene inn på temaet byråkratisering.

Den offentlig Bør Børson-gjengen sørger alltid for å ha politisk og legal ryggdekning for sine disposisjoner. Dette skjer ofte på den måten at disse aktørene via egne utredninger og forslag er premissgivere for vedtak i storting og regjering.

Ettersom aktørene er offentlige, mener jeg det er fullt belegg for å karakterisere dette som en ekstra skattlegging av landets innbyggere.

På denne måten inndras kjøpekraft, men det er samtidig sterkt inflasjonsdrivende. Produkter vil bli dyrere, og ved kommende lønnsforhandlinger vil det bli stilt krav om full kompensasjon for økte strømpriser og økte levekostnader. «Kraftmafiaen» bekymrer seg ikke for dette, men det burde norske politikere gjøre.

Jeg vil karakterisere det som en tjenesteforsømmelse at Statnett ikke har sørget for å bygge ut et sterkt innenlands overføringsnett, bl.a. mellom nord og sør, før det ble lagt kabler til utlandet. Statnett har i årevis hatt tilgang til formidable pengesummer, men forsømt en sentral nasjonal oppgave. Noen burde stilles til ansvar for dette.

I det minste burde Statnett nå fortelle det norske folk hvilke tidsplaner som foreligger med hensyn til fjerning av flaskehalser i landets interne linjenett. Problemet er vel at Statnett profiterer stort på disse flaskehalsene.

Kanskje Statnett må vitaliseres ved å få en konkurrent slik Statens vegvesen fikk da sentrale oppgaver ble overført til Nye veger. En etter min mening selvgod, treg og velfødd statlig dinosaur som Statnett bør utfordres.

Utenlandskablene er kommet for å bli, og de bidrar sterkt til å øke aktørenes inntjening. Denne merverdien må, helt eller delvis, tilbakeføres direkte til norske strømkunder. Det gjelder både for private og næringsdrivende.

Jeg ser for meg at det hver måned på min el.faktura kommer en siste linje med følgende hyggelige tekst: «Til fradrag: Din bonus for forrige måneds prisøkning relatert til euro-markedet».