Leser følgende i Haugesunds Avis 20. juni 2022. "På Karmøy mottar over 100 barnefamilier sosialhjelp. Mørketallene er store, for mange som sliter økonomisk er for skamfull til å be om hjelp"

Det er nesten ikke til å tro at slike ting forekommer i et land som roser seg av å være det beste land i verden å bo i. Men med dagens regjering regner jeg med at dette bare er begynnelsen på en villet politikk som går ut på å samle i lader til den kommende generasjon. Det er dagens generasjon som betaler prisen, og det stort sett med hele Stortingets velsignelse, enda den kommende slekt ikke har sett dagens lys.

Ser politikerne litt på historien, vil de oppdage at hver generasjon har klart å etablere nye virksomheter ved hjelp av kunnskap og kreativitet. Det virker nesten som om dagens politikere ikke har tro på at den nye generasjon skal klare seg uten en håndsrekning fra de som avslutter et kapittel, og vi kan ikke se bort fra at det muligens kan bli en sovepute for de som kommer etter oss, og som dagens politikere har lagt tilrette for.

Denne politikken er det først og fremst AP og SP med SV som støttehjul sitt ansvar, men stortingsflertallet kan ikke i lengden sitte å se på denne utviklingen uten at det på et eller annet tidspunkt vil få konsekvenser.

Jeg lette med våkent blikk gjennom avisen, men kunne ikke finne noen uttalelser fra ordføreren Karmøy fra AP..

Det bør være et samlet trykk fra landets AP- og SP-ordførere at her må det en kursendring til. Ved fylkes-og kommunevalget i 2023 skal vi tenne vardene å minne folk på hva vi har hatt , og fortsatt må slite med. Det vil i det minste gi politikerne en aha opplevelse, idet de etter min mening har fjernet seg fra det folket de er satt til å tjene. Ved stortingsvalget i 2025 skal vi holde ilden ved like. Lærer vi ikke av våre feil (valget i 2021) er vi dømt til et liv i reprise.