En tur fra Stemmen til Håvåshytta er en tur diagonalt gjennom Byheiene.

Vi går vegen innover fra Stemmen i Eivindsvatnet til Indre Djupadalen. Her tar vi av til venstre og går opp de flotte trappene i Skaret og til Krokavatnet. Videre over demningen i nordre enden av vannet og inn i skogholtet. Vi tar av på stien med skilt Håvåshytta og går over myrene i nordøstlig retning og fram til kanten med utsyn mot Stakkestadvatnet og Valhest. Stien er stort sett merket med røde merker. Herfra går vi nedover gjennom skogen på tydelig sti til vi skogsvegen og kraftlinja. Vi krysser vegen ved skilt «Håvåshytta» og går de siste hundre meterne til hytta.

Selv om vi kan gå samme veg tilbake, foretrekker vi å gå opp Dyregongane. Vi følger da skogsvegen i sørlig retning til enden av Kjosen og går opp skråningen mot sørvest der vegen og bekken krysser hverandre. Herfra på god, men til tider våt sti opp Dyragongane til flaten bak Krokavassnuten. Her går vi rett fram og fortsetter på hovedstien til stidele. Vi holder nå mot høyre og krysser bekken som renner ned til Krokavatnet og følger stien til høyre til brua nedenfor vannet. Her tar vi til venstre og ned Indre Djupadalen og tilbake til Stemmen. Det er også en mulighet å gå til Håvåshytta på Vannvegen. Vi tar da av fra Vannvegen ved Kvernavatnet og følger skogsveg mot sør 6–700 meter til Håvåshytta.

 

Historikk

Da Haugesunds Fjell-lags tidligere hytte på østsida av Krokavatnet, Jøtnaheim, ble revet på grunn av vannverkets behov, ble det bygd ny hytte i Kjosen ved Stakkestad- vatnet. Den ble innviet i 1955.

I 2012 fikk Haugesunds Fjell-lag nok en gang melding fra Haugesund kommune om at lagets hytte må flyttes, da hytta er i strid med dagens klausulering av drikkevannet.

For flere opplysninger, se boka Byheiene og Djupadalen før og nå.

Turfakta

TILKOMST: Skjoldavegen til Djupadalen/Eivindsvatnet

PARKERING: Parkeringsplass sør for Stemmen

MERKING/SKILTING: Stort sett merket sti.

KART: Turkart Byheiene