I sikkerhetsfag har vi lært at innhenting av korrekte fakta er viktig. En annen sak vi har lært er at når man innrømmer at man har bommet på en avgjørelse som innebærer stor risiko, ja da modnes mann. Å skylde på andre er det verste man kan gjøre.

I det siste har vi sett at mange på Haugalandet med rette er blitt bekymret for smitteutviklingen. Dette er en forventet utvikling som er blitt advart mot flere ganger, f.eks. 14. juli, 17. november og 28. januar. Vi har lenge visst at COVID-19-mutasjoner fra UK og Sør-Afrika er vesentlig mer smittsomme enn varianten som har dominert til nå, og at UK varianten kom til Aibel. Dessverre slapp slike nye virusvarianter fritt inn i landet. Der har regjeringen bommet stygt i hele pandemien. De evner tydeligvis ikke å lære. Men, opinionen er ikke det spor bedre, og ba i midten av januar Regjeringen om å lette på tiltakene selv om dette åpenbart var en dårlig idé med muterte virus i Norge.

Egentlig altfor sent innførte Haugesund kommune tiltak sist uke. Under debatten i forkant av vedtaket tok en ung politiker opp til diskusjon hvorvidt det burde innføres rødt nivå i skoler og barnehager. Dessverre hørte Ulrikke Nesheim Heldal på fagekspertisen innen helsefag. Lørdag 13. mars sto hun fram og angret på dette hvilket det står stor respekt av. Slike politikere trenger vi, i alle partier. Våre gode naboer i øst har under pandemien i stor grad lyttet til helsefaglig kompetanse, med varierende grad av suksess. Dette viser behovet for at risikovurderingene må være tverrfaglige der helsefaglig innspill er et av flere bidrag i forkant av beslutninger som skal tas.

Dagen derpå leser vi at politisk ledelse i Haugesund (ordfører og varaordfører) ikke kan innføre rødt nivå i skoler og barnehager. De skylder på Regjeringen, og hevder at de ikke kan innføre rødt nivå med dagens lovverk. Dette medfører ikke riktighet. I «Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av COCID-19-utbrudd i kommunen» leser vi: «I situasjoner der risikoen er uavklart, ikke passer med nivåinndelingen eller utbruddet skyldes en virusvariant med større spredningsevne, kan det være aktuelt å velge ett eller flere målrettede tiltak fra neste tiltaksnivå.»

I «Rundskriv om kommunale smitteverntiltak», Kap. 3.3 leser vi: «Tiltakene må vurderes ut fra den lokale situasjonen og i størst mulig grad målrettes mot der smitten skjer. I enkelte situasjoner vil det kunne være slik at iverksatte tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt, som eksempelvis i situasjoner der det er høy andel med ukjent smittevei. I slike tilfeller må supplerende tiltak vurderes.» Kommunen hadde dermed full anledning til å treffe vedtak om tiltak fra høyere risikonivå, eksempelvis rødt nivå i barnehager og skoler. Jo lenger man venter med tiltak, jo verre blir situasjonen. Dersom et talglys velter og det tar fyr i gardinene, ja da slokker man brannen umiddelbart. Å se situasjonen an, og så slokke litt, er vel ikke det smarteste man kan gjøre?

Det kan se ut som om politisk ledelse i Haugesund kommune verken kan sine fakta eller kan innrømme feil. Videre må kommunen tenke risikoutvikling, ikke gjennomsnitt antall smittede de siste 14 dagene. Det blir som å kjøre bil mens du titter i bakspeilet, uten å se på veien foran deg. Trenden i smitteutvikling bør legges til grunn, noe regelverket absolutt åpner for når det gjelder muterte virusvarianter.

Heldigvis ble det senere samme dag innført rødt nivå på barne- og ungdomsskoler. Vi berømmer administrasjonen i de lokale kommunene for en god beslutning i samråd med Statsforvalteren i Rogaland og FHI. Men, vi undres hvorfor barnehager er utelatt. Vi registrerer at kommunelegen i Haugesund anbefaler bruk av munnbind i det offentlige rom, så som matbutikker, kjøpesentre, busstransport, etc. Men, hva med å påby bruk av munnbind og 2 m avstand, der det lar seg gjøre? Dynamikken i nåværende smittespredning må følges tett og tiltak må vurderes fortløpende. Her er det viktig å ligge i forkant, slik at tiltakene ikke blir unødvendig ekstreme om et par ukers tid. Gjøres ikke dette riktig nå, så står vi overfor en nedstengning som følge av at muterte virus er løs i samfunnet. Dit ønsker vel ingen å komme?