Gå til sidens hovedinnhold

Ny strømledning østfra

Statnett-direktøren om beste løsning for Haugalandet:

Artikkelen er over 6 år gammel

– I dag starter behandlingen av valg av utbygging av nettet på Haugalandet. Vi mener ny ledning fra Blåfalli er det beste, sier Håkon Borgen.

ENERGI: Han er konserndirektør i Statnett og kom til EnergiRikekonferansen med nyheten om at de nå har sendt saken til Olje- og energidepartementet (OED) for behandling. Økt strømbehov til Hydros pilotfabrikk og Kårstø, er bakgrunnen. Statnett påpeker at «det er usikkerhet rundt planene, og dermed også behovet for tiltak i sentralnettet».

Uansett planlegger Statnett å gjøre mindre tiltak som vil øke overføringskapasiteten noe og ivareta sikkerheten til eksisterende og nytt forbruk, skriver Borgen til OED.

Vedtar Hydro å bygge nytt aluminiumsverk på Karmøy, trengs det større tiltak. Og løsningen Statnett liker best, er altså en ny ledning fra øst.

Statnett tar med ett annet alternativ også i utredningen videre. Men overfor konferansedeltakerne i Maritim Hall var Håkon Borgen soleklar på hva de aller helst vil: Ny ledning østfra, fra Blåfalli. Det er best, billigst og har kortest avstand og gjennomføringstid.

Prisen anslås til 1,7 milliarder kroner.

Fra fire til to

– Vi tar også med alternativet Sauda/Kvilldal videre i utredningen, men dette er et alternativ med større miljøkonsekvenser, sa Borgen.

I oversendelsesbrevet til OED heter det at de to alternativene har kortest gjennomføringstid og lavest investeringskostnader.

Det var fire løsninger, men to av dem mener Statnett er uaktuelle. Oppgradering av eksisterende nett er ikke en god løsning, men en Borgen kaller «krevende». Den legges vekk. Heller ikke et alternativ med utbygging fra Samnanger, i BKK-området, blir med videre. Derfra er det langt, krevende og kostbart, ifølge Borgen.

Uansett valg av løsning, vil det naturligvis ta tid. I utredningen heter det at minst sju-åtte år vil gå fra planleggingen starter og til ny ledning kan stå ferdig. Skulle man valgt det minst aktuelle, å oppgradere ledningene, ville det ta tolv år, grunnet mer tidkrevende byggearbeider.

Sikkerhet

Statnett er aller mest opptatt av forsyningssikkerhet til el-kundene. Det tapte tiår, har Håkon Borgen sagt om årene for rundt 15 år siden, da det ikke ble bygget nett i landet. Da gjorde Statnett ganske lite.

Nå gjør de mye. Milliardene formelig føk da Borgen ramset opp store utbygginger i fleng. Ikke minst de to store utenlandsledningene som det er fattet beslutning om i år: Den til Tyskland er de i gang med, den til England påbegynnes snart.

– Vi har sett på og lært av Statoil, Hydro og Gassco når vi skal bygge ut mye. Vi skal outsource, bygge kostnadseffektivt og med gode løsninger, sa Borgen.

Først i sør

Befolkningsvekst i byene, industrivekst og elektrifisering av Utsirahøyden. Det er de tre hovedårsakene til utbyggingen på våre kanter. Aller først må det skje noe i sør.

– Stavanger-regionen har i dag så dårlig forsyningssikkerhet at vi må få på plass Lyse – Stølaheia, understreket Håkon Borgen.

I likhet med flere andre talere, trakk han ellers fram verdiskapning og klima som viktig.

Kommentarer til denne saken