Driftsavdelingen Eiendom-Drift i Haugesund kommune kommer med innspill om fremtidige energibesparelser i forbindelse med alle nybyggene kommunen nå prosjekterer, kunne vi lese i Haugesund Avis 06. desember.

Jeg har tidligere skrevet at den nye svømmehallen må prosjekteres sammen med Haraldsvang skole og idrettshallen.

Driftskostnadene vil gå ned når anleggene samles på en plass.

Da tenker jeg på vaktmestertjenester, vedlikehold og muligheter for energibesparelse ved samdrift.

Det planlegges nå varmepumpeanlegg på Bjørgene sykehjem. Varmepumpeanlegg bør også prosjekteres inn i forbindelse med alle nybyggene kommunen nå prosjekterer. Ved å trekke varmen ut av ishallen og tilføre varmen til bassenget i svømmehallen med varmepumpeteknologi vil vi få store energibesparelser.

Grønn energi vil også gi mindre forurensning og mindre "utslipp" fra pengesekken til Haugesund kommune i form av energibesparelse/mindre driftskostnader.

Hva mener Eiendom-Drift i Haugesund kommune om samdriftsmulighetene vi har i Haradsvang ?