ARBEIDSLIV:Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet fortsetter som normalt til tross for at 43 medlemmer av fagforeningen Lederne ble tatt ut i streik onsdag morgen.

– Produksjonen opprettholdes som normalt inntil videre. Det er gjort vurderinger som tilsier at det er mulig å opprettholde sikker og forsvarlig drift av feltet. Prosjektaktiviteter reduseres som en konsekvens av streiken, skriver Equinor i en pressemelding.

Fagforbundet Lederne uttalte i morgentimene onsdag at plattformen vil bli stengt, mens arbeidsgiversiden i Norsk olje og gass (NOG) opplyste at man «risikerer å måtte stenge ned».

Johan Sverdrup er Norges mestproduserende oljefelt. Totalt vil en eventuell nedstengning kunne bety et daglig bortfall på rundt 470.000 fat olje, noe som tilsvarer nær 12 prosent av totalproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel, ifølge NOG.

– Krever høyere lønn

Meklingsfristen for sokkelavtalene gikk ut ved midnatt, men forhandlingene fortsatte på overtid. Rett før klokka 6 onsdag morgen meldte Lederne at det blir streik.

Lederne krevde ifølge forbundsleder Audun Ingvartsen tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, i deler av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

– Vi er inne i et år hvor vi er rammet av en global pandemi og der både næringen og fellesskapet tynges økonomisk. Frontfagsoppgjøret tidligere i høst pekte klart i retning av moderasjon. Likevel velger Lederne å gå ut i streik fordi de krever høyere lønn enn alle andre, sier forhandlingsleder Jan Hodneland fra NOG.

Enighet for de andre fagforbundene

For Industri Energi ble det enighet, opplyser forbundet.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et oppgjør som er i tråd med frontfaget, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

De offshoreansatte får et samlet lønnstillegg på 4.700 kroner. Boring og forpleining får dessuten med et etterslepstillegg på 8.946 kroner, opplyser forbundet.

Også Safe kom til enighet, og de aktuelle beløpene er de samme som for Industri Energi.

– Resultatet er moderat, og partene forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene, opplyser forbundet.