Onsdag sa politikerne i fylkesutvalget nei til at Garnius på Sakkestad i Haugesund, ikke får lov å ha en butikk for garn og strikkeutstyr. De får jo lov å selge det på nett, men ikke av folk som møter opp. Da må de værsågod komme seg til sentrum.

Haugesund kommune sa også først nei til den lokale, fysiske butikken, men snudde etter hvert og ga dispensasjon. Det var der fylket kom protesterende inn i bildet. Det ble vist til at butikken konkurrerer med butikker i sentrum og bryter med areal- og transportplanen for Haugalandet. Haugesunder Svein Erik Indbjo (Frp) foreslo å gi dispensasjon, men tapte. Også Statsforvalteren i Rogaland (tidligere Fylkesmannen) har fremmet innsigelse – en formel protest.)

Dagen etter fylkesutvalgsmøtet var det Agendakonferanse i Haugesund. (Ikke på et hotell i sentrum, men på nett.) Der ble det blant annet snakket om arbeidsplasser. De siste årene har veksten i arbeidsplasser vært betydelig svakere på Haugalandet enn i landet for øvrig. Storbyregionene drar lasset.

Det har vært en vekst i arbeidsplasser, men mens det har blitt 18 prosent flere arbeidsplasser i næringslivet på Haugalandet på 2000-tallet, har det blitt 27 prosent flere arbeidsplasser i det offentlige. Det virker ikke helt bærekraftig på lang sikt.

Nevnte Garnius har bidratt til de private arbeidsplassene. Omsetningen der har vokst fra null i 2015 til 124 millioner i 2019. Kurven peker strakt oppover. Antall årsverk har fulgt etter: 2, 12, 24.

Og det er ikke bestemødre som har vært på Sakkestad og handlet lubbe-garn 124 millioner. Dette handler om netthandel, men Garnius mener den fysiske butikken er viktig for kontakten med kundene. De får innspill og tilbakemeldinger. Til Haugesunds Avis sier gründer Stein Inge Svensen at den fysiske butikken derfor også er viktig «med tanke på å beholde operasjonen her i vårt distrikt».

Kunne de hatt de 150 kvadratmeterne med butikk i sentrum. Ja, men hele lokalet de har på Sakkestad er på 3000 kvadratmeter. Det er ikke aktuelt i sentrum, og samlokalisering er logisk.

Dette er ingen enkel diskusjon for politikerne (håper jeg), for det er gode grunner for å forsøke å beholde sterke bysentra, og det kan være vanskelig å si nei til andre om Garnius får ja. Likevel bør det være rom for skjønn i slike saker, om vi ønsker disse arbeidsplassene hos oss.

Ifølge Nav er det nå 2.455 arbeidsledige bare i Haugesund og Karmøy. 1.476 av disse er helt ledige.

Så kan man spørre seg: trenger vi disse arbeidsplassene? Må vi alltid ha vekst? Det er ideologiske retninger som sier nei.

Og nå har jo også befolkningsveksten stoppet på Haugalandet. De siste tre årene er kurven flat. En del av forklaringen er at innvandringen har bremset kraftig opp. Men det er også netto utflytting fra Haugalandet. «Forbausende dårlige», sa Knut Vareide i Telemarksforsking på Agendakonferansen. Framover tror han på vekst, men nedgang i antall innbyggere under 40 år. Fordi regionen ikke er attraktiv nok.

Så kan man hevde at unge voksne først og fremst er urbane. Derfor må vi styrke sentrum og attraktiviteten og si nei til eksempelvis garnutsalg på Sakkestad?

Samtidig fyller vi sentrum med leilighetsblokker perfekte for 50 pluss-generasjonen, og sier nei når ungdom vil flytte hjem og bygge boligdrømmen på landet. Kanskje det er tilbud mot den trenden som er vårt konkurransefortrinn. Antakelig en kombinasjon. Komplekse greier.

Basisen er arbeidsplasser. Folk vil jobbe. Og selv om tjenester for pensjonister opplagt er en vekstnæring framover, kan ikke alle leve av det.

Kanskje styrker det Haugesund sentrum om man nekter en vekstskaper som nettbutikken Garnius å ha et fysisk utsalg på Sakkestad. Men jeg forstår det ikke.