I 2008 ble §105 i straffeloven fjernet av Stortinget. Det het seg at man skulle rydde opp i lovverket. Når man da finner ut av innholdet i paragrafen, kan man begynne å lure.

Paragrafen sa at løftebrudd fra politikere kunne straffes med opptil halvannet års fengsel.

Daværende leder i justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten (Ap) forklarte avgjørelsen med at man ønsket at politiet og rettsapparatet heller skulle bruke kreftene på viktigere saker - enn å straffeforfølge politikere som ikke holder hva de lovet.

Vel, nå er paragrafen fjernet - og politikerne kan love og lyge så mye de orker. Det får lite konsekvenser.

Nå skal Riksrevisjonen gjennomføre en granskning av de folkevalgtes økonomiske ordninger. Pendlerbolig, fratredelsesytelser, etterlønn samt reiseutgifter.

Til vanlig kan Riksrevisjonen dele hva de vil med politiet - men ikke nå lenger. Igjen er Stortinget på hugget og denne gangen vedtar de en ny lov. Loven sier at Riksrevisjonen ikke kan dele sine funn når politikernes egne goder skal granskes.

Til orientering ble loven vedtatt mot Rødts stemmer.

Dette er vel lover som blir vedtatt i land vi ikke vil sammenligne oss med.

Stortingspresidenten begrunner loven med rettssikkerheten til den enkelte politiker. Presidentskapet vil at det skal være opp til Stortinget å selv vurdere om enkeltsaker skal anmeldes.

Du snakker om å sette bukken til havresekken. Ut fra saker i media vet vi at det er en del av representantene som har sine svin på skogen.

Det faller meg i hu hva enkelte Nav-brukere er blitt utsatt for. Har ikke vært mye rettssikkerhet der.

Så da står det igjen et spørsmål. Hva skal opplysningene som kommer frem undergranskningen bruke til? At Riksrevisjonen vil finne grums er jeg helt overbevist om.