Gå til sidens hovedinnhold

Er fortiden viktigere enn fremtiden i sentrum?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er heldigvis mange som er opptatt av utvikling av Haugesund sentrum. Politikerne våre har vært tydelige på at de ønsker vekst for handelen, restaurantene og kulturtilbudene i sentrum, og de har innsett at en viktig forutsetning for å få dette til, er å tilrettelegge for at flere både kan bo og jobbe i sentrum. Derfor har våre folkevalgte klokelig vedtatt at byen vår fremover må bygges innenfra og ut. Grobunnen for all videre vekst må ligge i videreutvikling av sentrumskjernen.

Når politikerne er så tydelige på dette, forundrer det meg derfor stort at Haugesund kommune ikke ser ut til å følge det opp i praksis. Skal man få næringsdrivende til å ville etablere seg i sentrum, må man legge til rette på en måte som gjør det økonomisk bærekraftig for dem å gjøre det. Da må man tilpasse kravene og reglene fra fortiden til den nye virkeligheten, ellers blir det nærmest umulig å få økonomi ut av noe som helst i sentrum.

For tiden er det flere store og svært spennende utviklingsprosjekter under planlegging. Prosjekter som vil kunne få avgjørende betydning for videre vekst i sentrum, i tråd med politikernes intensjoner. Odd Hansens flotte leilighetsprosjekt i Kronå vil gi et nødvendig løft til et i dag falleferdig område og samtidig tilby nye hjem i sentrum til nærmere 100 familier! Haubos utrolig lekre boligprosjekt i den gamle brannstasjonen vil revitalisere det gamle og slitte bygget, gi enda flere et hjem i sentrum, og bidra til å øke attraktiviteten i hele området. I tillegg vil Caianos planer om nye og flotte kontorbygg mellom Risøybroen og Scandic Maritim sikre mange nye arbeidsplasser til sentrum. At vi har slike visjonære aktører lokalt er helt fantastisk – og ingen selvfølge.

Slik det er nå, står imidlertid alle disse flotte og viktige prosjektene i fare for ikke å bli realisert. Hensynet til vern av fortiden ser nemlig ut til å veie langt tyngre enn utvikling for fremtiden. Jeg er for at vi skal verne om ting som har historisk verdi, og slik jeg oppfatter det, har også de ulike utbyggerne forsøkt gjentatte ganger å tilpasse seg så godt som mulig og ta hensyn til det planavdelingen og de ulike antikvarene har ment vi må ta vare på.

Jeg mener likevel at totalbildet må være avgjørende for hvordan man best kan løse de ulike sakene, og da må fremtidsbildet være minst like viktig som fortiden. Hva har størst verdi for oss som bor her? Det er fint at vi tar vare på viktige deler av fortiden, men det er fremtiden vi skal leve i. Nå skjer det altfor ofte, at gamle dager legger bånd på både oss som skal leve i dag – og på dem som kommer etter oss.

Alle planker har en historie, men av og til må vi innse at noen må fare, og byttes ut med nye, sikrere og mer funksjonelle løsninger som del av en nødvendig og vedtatt byutvikling. Den gamle brannstasjonen vil nå kunne få et helt nytt liv – basert på de opprinnelige tegningene. Haugesunds vugge i Kronå ligger i dag i et av de mest lugubre strøkene i byen. Nye boliger vil gi området et løft, og sørge for økt oppmerksomhet og verdi for de historiske husene som i dag skjemmes av sine omgivelser.

Når seriøse lokale aktører som kjenner byen godt, og som er vant til å tilpasse seg og vise hensyn til omgivelsene, når de etter hvert mister interessen for sentrum, fordi de hele tiden stanger hodet i veggen, hva vil skje med sentrum da? Det reelle alternativet til disse prosjektene, er at det da ikke vil skje noen verdens ting! Men at forfallet bare vil fortsette – særlig i Kronå og på den gamle brannstasjonen. Områdene vil etter min mening bli skumlere og farligere for hver dag som går, og til slutt vil det være naturen selv som står for nedrivingen. Meg bekjent er det heller ikke sånn at det står andre sentrumstomter klare for tilsvarende prosjekter. Dermed vil mye av den fremtidige sentrumsutvikling som politikerne har lagt opp til kunne stå og falle på de prosjektene som nå er under planlegging.

Man behøver ikke å være særlig liberal for å støtte opp under slike planer; selv de konservative er opptatt av å «forandre for å bevare». Å gi liv til byen vår må i noen tilfeller veie tyngre enn noe som en gang var. Jeg håper ikke det er slik at vi har administrative avdelinger i Haugesund kommune som fungerer som en slags stat i staten, uten å forholde seg til den retningen for sentrum som er staket ut av våre folkevalgte. Jeg er også glad i de tradisjonene som Haugesund er bygget på, men nå er det på tide å slå et slag for fremtiden!

Kommentarer til denne saken