Enhver seriøs avis bør legge til rette for at eksterne bidragsytere kan sende inn tekster i form av kronikker, leserbrev, essays, debattinnlegg osv. Forfatterne bør kunne forvente seg at det gjøres redaksjonelle vurderinger av tekstene som sendes inn, i alle fall når det gjelder kronikker og andre tekster som det ligger mer arbeid bak.

Slik er det ikke i H-avis nå. Det eneste man kan sende inn til den digitale versjonen av avisa er leserinnlegg til debattspalten. Der ser det meste ut til å slippe gjennom uten redaksjonelle vurderinger, og den ser ut til å fungere nærmest som en åpen bloggpost. Kronikker ser ut til å trykkes kun i papiravisen, og det er ingen instruksjoner som sier noe om antall ord/tegn eller hvor de skal sendes. Resultatet tror jeg blir at skribenter av tekster som krever mer arbeid trekker seg vekk, eller vet ikke hvor de skal henvende seg.

Med dette tror jeg vi går glipp av viktige diskusjoner og nyttig kunnskap i samfunnsdebatten. Om vi sammenligner med avisa Nordlys i Tromsø, så har de lagt langt bedre til rette for eksterne bidrag enn H-avis. De har en egen samleside (på nett) som de har kalt «Nordnorsk debatt» (https://nordnorskdebatt.no) der det skilles mellom dagens kommentar, ledere, kronikker, og faste spaltister. Mange av innleggene ser ut til å skape langt mer engasjement enn de som postes i spalten til H-avis.

Jeg oppfordrer H-avis til å legge bedre til rette for kronikker og andre tekster fra eksterne bidragsytere, meg selv inkludert. Jeg tror det er vinn-vinn for både avisa og alle som leser. Jeg foreslår å lage en samleside «Debatt på Haugalandet» (på nett) med tilsvarende ingredienser som i Nordlys.