Det er ikke til å unngå å få med seg, vi snakker om streiken. Denne gang er det lærere. Før det var det pilotene, så var det innenfor helsesektor. Det skjer nå, det vil skje igjen.

Uten å gå inn på hver enkelt sak er vel det noen fellesnevnere, deriblant lønn. Det er dyrt å leve i dagens samfunn, vi må ha til å leve og litt mer.

Men kan vi ha blitt for kravstore?

Det kreves ekstra lønn for det meste som skal gjøres. utenom. Jeg kan snakke for meg selv som frisør. I løpet av mine 23 år i faget har jeg opplevd så mye mer enn det å klippe hår. Jeg har fulgt kunder hjem, tatt eldre med på tur, ordnet med transport til julebord, hjulpet barn med lekser, trøstet folk i sorg, tatt meg av syke, grått sammen, ringt til lege, passet på barn imens mor får en timeout, sunget sammen, ledd og hatt mye glede, ja listen er lang . Dette står det ingenting om i min kontrakt.

Jeg gjør det ikke for å tjene extra penger. Jeg gjør det med stolthet og glede, fordi jeg elsker faget mitt og alle menneskene! Det er en del av jobben min som jeg i likhet med andre får betalt for å gjøre.

Vær fornøyd med det du har og sett pris på de ekstra tingene i livet. De blir om ikke annet betalt i takknemlighet og glede