For å bruke ordførerens eget spørsmål fra 02.06.2021 med en liten vri, så ender vi opp med samme frustrasjon mot kommunen som han var frustrert overfor fylket. Men det virker som ordfører og rådmann ikke bryr seg om sitt ansvar overfor kommunens brukere. De spiller heller ballen over og skylder på Rogaland fylke, og sier de er ansvarlige for skyss i kommunen. Vi snakker her om Borgøy.

Som flere kjenner til så har kommunen plikter overfor innbyggere og brukere innenfor kommunens grenser. Vi betaler de samme avgifter til kommunen som alle andre, og forventer da at kommunen stiller opp med samme service og følger opp sine plikter til alle.

På Borgøy ble "veien" tatt fra oss forrige sommer, og vi har ikke fått den tilbake ennå. Hva ville skjedd dersom for eksempel brua i Skjoldastraumen ble kondemnert og ikke kunne brukes? Ville kommunen da også foldet sine hender sammen og beklaget med at dersom fylket ikke betaler blir det ikke ny bro.

Nå er det på tide at kommunen er sitt ansvar bevisst, og yter den service vi mener oss berettiget.

I dag kommer båt to ganger daglig fra Helgøysund for å føre skoleelever til og fra øya, det bekymrer ikke kommunen fordi fylket betaler. Jeg vet det har vært et utspill fra samferdselsutvalget i fylket hvor Tysvær ble bedt om å kjøpe tjenester i båten for et mindre beløp. Dette ble blankt avvist fra Tysvær kommune. Som jeg tolker det, er de ikke villige til å bidra med en krone en gang.

Går det an å legge stoltheten litt til side og ærlig innrømme at folkene på Borgøy blir dårlig behandlet?

Ordføreren er flink til å stå fram når det gjelder den gode siden i kommunen, han har stor tro på den fremtidige batterifabrikken, pengene vil strømme inn i kommunekassen, men der tror jeg de vil forbli, han skal uansett spare.

Vi har stilt spørsmål til Haugaland Brann og redning om hvordan de vil mobilisere til øya ved en hendelse, de svarer at "Tysvær skal ordne med skyss til øya". Når vi stiller samme spørsmål til Tysvær kommune, får vi svar at "dette har Haugaland Brann og Redning kontroll på". Betryggende svar fra begge parter.

Miljø og trivsel kan ikke måles i kroner og øre, men å ha tilreisende båt fra Helgøysund to ganger daglig påvirker ikke miljøet i Tysvær fordi det er fylket som betaler.

Jeg ber med dette ordfører og rådmann om å vise litt ydmykhet overfor brukerne i kommunen, gjerne slåss litt for oss istedenfor imot. Vennligst legg prinsippene litt tilsides. Det er folk som skal på jobb, noen eldre har lyst til å besøke hjemstedet, hyttebrukere har litt behov for transport, Hertervigs rike har lyst på besøkende, og jeg har lyst på båtrute til Borgøy.

Ha en ellers god sommer, og neste gang du besøker Borgøy, håper jeg du kommer med rutebåten. Da skal du være velkommen.