VALGET 2021: Helt siden 1989 har Solberg vært valgt inn på Stortinget – altså i over 30 år. I flere av periodene har hun imidlertid hatt en vara som møter for henne, fordi hun har vært statsråd eller statsminister.

Solberg topper i år Høyres liste i Hordaland og er dermed garantert plass på Stortinget etter valget.

Foruten Solberg er det bare Kjell Magne Bondevik (KrF) og Kåre Willoch (H) som i nyere tid har vært valgt inn i åtte perioder.

Rekord

Dermed drar Solberg nå ifra og blir den første som er valgt inn ni ganger siden Ole I. Langeland og Edvard A. Liljedahl, som begge var valgt inn i ni perioder fram til 1912.

Rekorden har imidlertid Mauritz Aarflot fra Volda som ble valgt inn i tolv perioder mellom 1854–1888. Den gang ble man valgt inn for tre år om gangen, og stortingsrepresentantene satt samlet i noen måneder i perioden før de dro hjem.

Solberg tangerer nå også rekorden til den legendariske representanten Jørgen Olavsen, som gikk under tilnavnet «Stortingets tutarhorn» da han satt på Stortinget på slutten av 1800-tallet, ifølge NRK.

Toppliste

NRK kartla i 2017 representantene som har blitt valgt inn flest perioder. Her er oversikten:

Mauritz Aarflot (V): 12, 1854–1888

Ole Nilssen (V): 10, 1865–1894

Jørgen Olafsen (V): 9, 1859–1888

Ole I. Langeland (V): 9, 1886–1912

Erna Solberg (H): 9, 1989–2021

Edvard A. Liljedahl (V/MV/FV): 9, 1880–1909

Jon Neergaard: 8, 1827–1856

Kjell M. Bondevik (KrF): 8, 1973–2005

Kåre Willoch (H): 8, 1958 – 1989

Hvis Carl I. Hagen (Frp) kommer inn på Stortinget i år, er det åttende gang han blir valgt inn. Han kom først inn som vara for Anders Lange i 1973, men rykket raskt opp som fast representant etter Anders Langes død i 1974.