UTENRIKS: I et intervju med NTB står statsministeren fast på at det var verdt det å gå inn i Afghanistan.

– Men vi må bare være helt ærlige på at vi ikke har lyktes med den stabiliseringsfunksjonen vi skulle ha. Vi har ikke lyktes i å skape grobunn for et Afghanistan der partene nærmer seg hverandre.

I ettertid mener Solberg at dialogen mellom Taliban og den afghanske regjeringen burde kommet i gang tidligere. Vestlige land burde erkjent at Taliban måtte få en rolle, fastslår hun.

Peker på nabolandene

Nå etterlyser Solberg en mer konstruktiv rolle fra nabolandenes side.

– Nabolandene har brukt Afghanistan til å projisere sine egne konflikter. Det har bidratt til utfordringene. Nå må de ta mer ansvar for utviklingen framover.

Statsministeren legger til at hun i diskusjonene internt i Nato har lagt vekt på behovet for en sluttdato og en exitstrategi for engasjementet i Afghanistan.

Hun tror mange afghanere nå føler seg forlatt.

– Store deler av den afghanske befolkningen opplever nok ikke dette som noen frigjøring, fastslår Solberg.

Bistand kan bli pressmiddel

Statsministeren gjør det samtidig klart at norsk bistand til Afghanistan framover vil komme med betingelser.

Hun tror dette kan bidra til å legge press på Taliban, blant annet for å sikre at jenter får utdanne seg.

– Vi har sagt at vi skal stå ved Afghanistan og hjelpe til. Men det forutsetter at det faktisk er et system der som vi er i stand til støtte oppunder, sier Solberg.

– Vi bruker ikke norske skattebetaleres penger på et system som undertrykker barn og unge, og som ikke lar jenter gå på skole.