Oddvin Øvernes, daglig leder i Friluftsrådet Vest, har (i HA 13. januar) et utmerket og glimrende navneforslag til å gi vår alles lyriker, og ivrige og spreke turgåer og venn, Kolbein Falkeid, et navn på en vei her i byen vår.

Øvernes tenker seg da at denne turveien helt nord og til Eivindsvannet, vil være en utmerket og passende vei til et glimrende navneforslag på en vei her i byen til vår alles venn Kolbein.

Ja, helt enig med Øvernes i dette. Kunne faktisk ikke ha vært mer enig i dette forslaget fra Øvernes. Optimal plassering av navnet Kolbein Falkeid.

Her på denne vandringen der Kolbein funderte og reflekterte over alle disse eksistensielle spørsmålene og gåtene uten svar - hva meningen med livet egentlig er og hvorfor vi alle er her nede og lever, traff både jeg, min hund og ansatte i Friluftsrådet Vest, Haugesund kommune, og da også selvsagt - mange turgåere, han Kolbein - nærmest daglig på tur/ ferd og vandring gjennom livet.

Noen ganger traff jeg han på tilbaketuren fra Krokavannet. Ja, dette var faktisk også kort tid før han dessverre måtte trekke inn årene for aller siste gang, og satte et punktum for sin vandring, ferd og reise gjennom livet.

Så jeg og flere med meg kunne inderlig ønske at denne turveien helt nede ved vannet nord ved Eivindsvannet og som videre går nordover blir oppkalt etter vår kjære lyriker, tekstforfatter og alles venn, Kolbein Falkeid. Et naturlig sted å gi hans navn.