– Et hån mot oss som har arbeidsplassen vår på veien

Den 45 år gamle yrkessjåføren stiller seg spørrende til regelverket for kolonnekjøring over Haukelifjell.