Leser redaktør Einar Thos reportasje om og tanker gjort etter å ha vært på havvindkonferansen "Et hav av problemer". Jeg var dessverre ikke til stede og vet derfor ikke sikkert om forholdet havvind og fiskerinæring var på tapetet. Ut fra det Tho skriver, synes imidlertid ikke dette å ha vært tilfelle. Det finner jeg svært underlig. Tho selv som journalist, kommenterer det altså ikke heller. Mulig temaene kun var om mulighetene havvindanlegg kan gi for lokale bedrifter, men når tittelen er "Et hav av problemer", finner jeg det helt spesielt at forholdet til fiskerinæringen ikke er oppe. For det forholdet er problematisk ut fra hva vi har sett så langt. Og skal havvindnæringen bli en suksess, MÅ næringen, politikerne og myndighetene lære seg hva sameksistens er. Jeg får håpe det ikke tar like lang tid å lære det, slik det var med petroleumsnæringen som ennå sliter med å forstå at det foregår store fiskerier i Nordsjøen.