En del av oss vil gå tilbake til den vanlige kontorhverdagen etter pandemien, og trives med det. Men flere ønsker seg mer fleksibilitet.

Vi har gått fra en tid der mange av oss ble sittende på hjemmekontor uten at vi ble spurt hva vi syntes om det, og hvor det var helt andre hensyn og ønske enn våre egne som var grunnen til at vi jobbet hjemmefra. For noen vil det være helt naturlig å fortsette å gå til den vante arbeidsplassen fordi yrket ditt tilsier det, eller det er det du ønsker deg. Men det betyr ikke at vi ikke skal være mer offensive i å legge til rette for de som ønsker seg en mer fleksibel arbeidshverdag.

Aldri før har vi hatt større frihet til å bo og arbeide der vi selv ønsker. Frivillig fjernarbeid og hjemmekontor har aldri tidligere vært tatt i bruk i den grad vi har sett de siste to årene. En del av oss vil gå tilbake til den vanlige kontorhverdagen etter pandemien, og trives med det. Men flere ønsker seg mer fleksibilitet.

For de som ønsker det, kan frivillig hjemmekontor og mulighet til å styre egen arbeidshverdag være et verdifullt gode. Forsking viser at hjemmekontor kan føre til økt produktivitet og mindre stress, med færre avbrytninger og mer effektiv tidsbruk. Det viser seg og at opplevelsen av økt fleksibilitet gir bedre jobbtilfredshet og større arbeidstakerlojalitet.

Teknologien er moden, men erfaringen med stedsuavhengige arbeidsplasser er relativt ny. Derfor treng vi mer kunnskap og flere løsninger som gjør at vi kan utnytte mulighetene i et arbeidsmarked hvor kompetansearbeidsplasser kan gjøres stedsuavhengige på en helt annen måte enn tidligere. Vi bør ta med oss erfaringene vi har gjort oss under koronapandemien og se nærmere på hvordan vi kan utvikle flere stedsuavhengige arbeidsplasser, til det beste for både arbeidstakere og bedrifter.

Bedrifter og ansatte som ønsker å ta i bruk frivillig hjemmekontor og fjernarbeidsløsninger skal møte et oppdatert regelverk som ivaretar arbeidstakerne sitt fysiske og psykososiale arbeidsmiljø og behovet arbeidsgivere har for oversikt. Det trenges klare og enkle retningslinjer å forholde seg til, for eksempel hvem som har ansvar for forsikring og å dekke kostnader. Fjernarbeid skal ikke være til hinder for karriere- eller utviklingsmuligheter. I tillegg er det et mål å gjøre det enklere for bedrifter å rekruttere, uavhengig av det geografiske arbeidsmarkedet.