Endelig er valgdagen her. Noen sier kanskje «endelig» fordi de er lei av alle politikerne som er på dem med argumenter av ukjent holdbarhet, som skal få dem til å stemme på det partiet og krysse for den kandidaten.

Vi sier «endelig» fordi vi nå skal få velgernes dom: Hvem fortjener vår tillit de neste fire årene? Hvem skal styre.

Vi oppfordrer folk til å stemme. I våre kommuner er det så jevnt at klisjeen om at hver stemme teller, faktisk er sann.

Vi gir ingen råd om valg av parti. Derimot bør folk i enkelte kommuner absolutt vurdere å krysse en kvinne. En del lister og kommuner har svært dårlig kjønnsfordeling.

Vi anbefaler også velgerne å gi dyktige haugalendinger ekstrastemme på fylkestingslistene. Her ligger regionen vår an til å bli sterkt underrepresentert. Uansett hva man mener om fylkeskommunens rolle og oppgaver, er det fortsatt mye penger som fordeles der, ikke minst innen videregående skole, vei og kollektivtrafikk.

Et ønske vi har til dem som blir valgt, er i alle fall at kommunene på Haugalandet blir bedre på å samarbeide i de store sakene. Brannvesensaken som vi omtaler i dag, er et eksempel hvor politikerne ikke lyktes godt nok. Her ble man enige om en avtale som Haugesund til slutt ikke kunne godta.

Vi mener fortsatt at Haugesund trakk seg ut for kjapt i den saken. Nei, brannstasjon på Raglamyr med bistasjon ved Killingøy var ikke den ideelle løsningen for Haugesund, og det faglige førstevalget var et annet, men helheten for Haugalandet var gjerne bedre likevel. De andre kommunene var da også villige til å dele kostnaden ved bistasjonen, selv om kommunene ellers skal betale for sine egne stasjoner.

Når vi nå ser at dette også skaper problemer for framtidig legevaktsamarbeid, må det ryddes opp.

Heldigvis ser vi at politikerne er villige til å ta tak i dette. Dette er et felles ansvar, men Haugesund og Karmøy må gå foran og vise fleksibilitet og løsningsvilje.

Valget er også en anledning til å takke av de lokalpolitikerne som nå gir seg. Noen sier stopp etter én periode, andre etter flere tiår. Disse har gjort en viktig jobb for samfunnet vårt, og vi er takknemlige.

Så ønsker vi alle et godt valg. Resultatene får du hos oss.