ETNE: – Øynene til rådmannen ble store og runde da jeg fortalte det til han, sier ordføreren til lokalavisa Grannar.

Pengene kommer fra et Stortingsvedtak tilbake i 2013. Der ble det gitt såkalt grønne konsesjoner over hele landet både gjennom fast vederlag og gjennom lukkede budrunder. I Etne ble konsesjonen gitt til Marine Harvest sitt forsøk med lukket oppdrettsmerd på Molnes. Nylig søkte selskapet om å få prosjektet til et permanent tiltak ifølge Grannar

I statlige tildelingsrunden var det totale vederlaget på 1,2 milliarder kroner, der de aktuelle kommunene skal ha 40 prosent av dette til fordeling. For Etne tilsvarer dette altså 10,7 millioner kroner.

Det er ikke bestemt hva pengene skal brukes til og i første omgang blir pengene plassert i kapitalfond.