Støtte for å forbetre Etneelva

Etne Elveeigarlag og Tysvær kommune har begge fått støtte av Miljødirektoratet for å forbetre miljø i vatn i Noreg.