Desse skal styra Etne: Sp og Frp i førarsetene, men alle skulle med