FOTBALL: Mandag skrev Haugesunds Avis at FKH kunne få gode nyheter i neste uke.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund gikk nemlig langt i å bekrefte at stadionkjøpet vil bli behandlet i neste bystyremøte, som altså er onsdag i neste uke.

– Det er planen, skrev Thorbjørnsen i en SMS til Haugesunds Avis.

Slik blir det også.

Det viser sakspapirene til bystyremøtet, som ble lagt ut på Haugesund kommunens nettsider onsdag ettermiddag.

Kan spare 1,5-2 mill. i året

Her er kommunedirektørens forslag til vedtak:

  • «Bystyret vedtar å kjøpe 60 prosent av aksjene i Haugesund stadion AS begrenset oppad til 39 millioner kroner.
  • Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utarbeide en avtale om kjøp av aksjer i Haugesund stadion AS.
  • Bystyret gir ordfører fullmakt til å signere ethvert dokument som er nødvendig for å gjennomføre kjøp av aksjer i Haugesund stadion AS.
  • Aksjekjøpet finansieres ved bruk av kommunes investeringsfond slik det er beskrevet i saksframlegget. Fondet reduseres tilsvarende».

I sitt sammendrag av saken om stadionkjøpet, skriver saksbehandler Jo Inge Hagland at «hensikten med å erverve alle aksjene er at Haugesund kommune vil eie og kontrollere et moderne og vedlikeholdt fotballstadion, tilgjengelig og til glede for hele regionen».

Han understreker samtidig at kommunen med dette «vil sikre at stadionanlegget får en langsiktig og finansiell trygg eier».

«Ny organisering og finansiering av stadionanlegget reduserer kommunens kostnader med anslagsvis 1,5 til 2 millioner kroner pr. år. I tillegg kan avdragstiden på lånet forlenges og frigjøre ytterligere likviditet årlig til andre kommunale formål», skriver Hagland avslutningsvis i sitt sammendrag.

FKH får ikke alle pengene med en gang

I sakspapirene om stadionkjøpet kommer det fram at «betaling (kontantstrøm) for oppgjør» blir som følger:

  • 2021: 19 millioner kroner
  • 2022: 5 millioner kroner
  • 2023: 5 millioner kroner
  • 2024: 5 millioner kroner
  • 2025: 5 millioner kroner

Fra 51,8 til 39 mill.

Haugesunds Avis har tidligere skrevet at styreleder Ole Henrik Nesheim i FKH AS ikke er fornøyd med den avtalte kjøpesummen på 39 millioner kroner.

Som kjent var prislappen på 51,8 millioner kroner, da saken var oppe for første gang i fjor.

– Ved å akseptere denne prisen sponser vi kommunen, sa Nesheim til Haugesunds Avis for tre måneder siden.

I sakspapirene til neste ukes bystyremøte kommer det fram at det er utarbeidet to ulike verdiberegninger av Haugesund stadion AS.

Disse beregningene er utført av henholdsvis Advokatkontoret Eikesdal, ved advokat Rune Lande, og revisjons- og rådgivingsselskapet Pricewaterhouse Coopers (PWC).

«Partene er blitt enige om en pris på aksjene som er lavere enn verdiberegningen utført av advokat Lande og høyere enn verdiberegningen utført PWC», heter det i sakspapirene.

Beregningene viser at Lande har regnet seg fram til 51,8 millioner kroner, mens PWC har landet på 29 millioner kroner.

«Basert på disse verdivurderingene har partene blitt enige om at FK Haugesund AS kan selge 60 prosent av aksjene for 39 millioner kroner til Haugesund kommune», står det i sakspapirene.

Sitter med nøkkelen

Daglig leder John Harald Log i FKH sier til Haugesunds Avis at han er glad for at stadionkjøpet endelig nærmer seg avklaring.

Denne uken er det faktisk et helt år siden Haugesunds Avis skrev om saken for første gang.

– Jeg regner med at det går i orden, sier Log om bystyremøtet i neste uke.

Et enstemmig formannskap sa ja til stadionkjøpet for tre måneder siden, men det er bystyret som har siste ord i saken.

Som Haugesunds Avis tidligere har skrevet, er det koalisjonen i Haugesund som sitter med nøkkelen.

Koalisjonen, som består av Arbeiderpartiet (Ap), Kristelig Folkeparti (KrF), Miljøpartiet De Grønne (MDG), Pensjonistpartiet (Pp), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV), har flertall i både formannskapet og bystyret.

– Jeg har ikke sett på sakspapirene selv enda, skriver gruppeleder Johanne Halvorsen Øveraas i Ap i en SMS til Haugesunds Avis onsdag ettermiddag.

Så legger hun til:

– Vi sendte med en oversendelse fra formannskapet. Dersom det er svart opp fra kommunedirektøren og alt er ok, bør det gå veien.

Stadionkjøpet forutsetter også godkjenning av styret i FKH AS.