Etter ni år trengte Marthe (38) nye jobbutfordringer. Da dukket jobben som passet henne perfekt opp.

I august begynte Marthe Svantesvold (38) i ny jobb. Nå kan svarene vi gir i ny undersøkelse, påvirke jobbhverdagen hennes.