Etterlyser eiere: – Mange bankbokser som ikke er tømt

Haugesund Sparebank sitter igjen med om lag 80 bankbokser hvor eieren ikke har meldt seg.