Etterlyser nasjonale føringer for koronatesting

Av

Kommuneoverlegen ber om nasjonale føringer for hastebehandling av koronaprøver etter sommerens smitteutbrudd.