Etterlyser tilpasninger i hytteforbudet: – Hva med han fra Sakkestad som har hytte på Snik?

Grethe Kongshavn og Knut Atle Ertsland mener hytteforbudet fra regjeringen er helt på sin plass, så lenge folk ikke lytter til myndighetene. Samtidig stiller de spørsmål ved om det er nødvendig i lokale kommuner.