ØKONOMI: Tallene viser at det først og fremst var kundene med høyest rente fra før som fikk hele rentekuttet. Av dem som før rentekuttet hadde en rente på 2,95 prosent eller lavere, var det under 8 prosent som fikk hele rentekuttet, skriver Dagens Næringsliv.

Tallene kommer fra de 700 DNB-kundene som i løpet av de siste ukene har logget seg inn hos sammenligningstjenesten Renteradar.

– Vi kjenner oss ikke igjen i disse tallene, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen til avisa.

– Hoveddelen av våre kunder har fått rentereduksjon, men her er det individuelle forskjeller, slik det også var når renten var på vei opp. Vi har individuelle priser, understreker hun.

Fordi det kun er snakk om 700 medlemmer, er det naturlig å anta at mer enn en av tre DNB-kunder totalt har fått rentekuttet, skriver DN.