Få fastleger med ledige pasientplasser

I Haugesund har åtte av 34 leger ledige pasientplasser. Eirik og Maren er to av dem.