Kolbein Falkeids tilstedeværelse på Haugalandet og i menneskers liv ble svært tydelig etter at dikteren døde søndag morgen. Kort tid etter at Haugesunds Avis hadde lagt ut meldingen om dødsfallet, ble sosiale medier fylt av ord om poeten. Folk siterte dikt de satte spesielt pris på og de delte minner om møter de hadde hatt med Falkeid. Vemod og takknemlighet til en mann som snakket med høy og lav, og til hjerne og hjerte.

Der folk møttes, ble det pratet om ham. Den store, men nære, som nå var fysisk borte, men som likevel vil leve videre. I bøkene, sammen med Vamps musikk, og sitert i konfirmasjoner, bryllup og gravferder i lang, lang tid.

Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn er allerede i gang med å tenke på hvilken gate eller vei som bør oppkalles etter Falkeid. Det er bra og riktig. Vi støtter helt klart at en sentral vei får dikterens navn. Det er en heder byen hans bør gi ham.

Samtidig er vi glad for at byen og folket, og landet, også i Falkeids levetid viste å sette pris på hans diktning. Han hadde en posisjon som få poeter oppnår i levende live. De siste årene er det kanskje bare Jan Erik Vold som kan sammenlignes.

Falkeids ord er å finne preget i byens gater, og man hadde allerede funnet noen tegn på heder som også var akseptable for en ydmyk mann.

Nå er det rom for å tenke større, og en oppkalt gate er en naturlig del av ivaretakelsens av dikterens posisjon og ettermæle.

Vi vil også tro at Haugesund Teater og andre krefter i regionens kulturliv vil se på hvordan Falkeids tekster videre kan tilgjengeliggjøres på forskjellige og nye måter. Han nådde langt og mange gjennom samarbeidet med Vamp, men at det fortsatt er uoppdagede lag og klangbunner i ordene hans, er vi sikre på.

Kolbein Falkeid vil fortsette å gi, og vi er takknemlige for det vi har fått. Dikteren vil leve videre på Haugalandet.