HAUGESUND: – Etter gjenåpning av serveringssteder har vi fått en rekke bekymringsmeldinger fra privatpersoner, politi og skjenkekontrollen om at utesteder ikke drives smittevernfaglig forsvarlig, sier smittevernlege Teis Qvale.

Han sier henvendelsene dreier seg om både for mye folk i lokalene, vansker med å holde en meters avstand til andre, overstadig berusede personer som burde vært vist bort, dårlige sanitære forhold på toalettene med mangel både på såpe og tørkepapir samt manglende bordservering og sitteplasser til alle.

– Vi får videoer og telefoner ukentlig om dette, sier Qvale.

Lav terskel for å stenge ned

Qvale mener det er grunn til å minne om at serveringssteder kun kan holde åpent dersom dette gjøres på en smittevernfaglig ansvarlig måte.

– Det vil si at serveringssteder skal sørge for at både besøkende og ansatte kan holde en meters avstand, samt ha rutiner for god hygiene og godt renhold, sier han.

Dersom Haugesund kommune får gjentatte tilbakemeldinger om at et utested ikke drives smittevernfaglig forsvarlig, er terskelen lav for stenging av utestedet.

– Det samme gjelder dersom nye smittetilfeller kan knyttes til utestedet, sier han.

– Sommeren blir utfordrende

Teis Qvale sier de ikke har noen konkrete planer nå om å stenge ned noen steder, men understreker at det er viktig at utelivsaktørene forstår at koronapandemien ikke er over.

– Koronapandemien er ikke over selv om antall nysmittede i Norge er lavt. Episenteret for pandemien er flyttet fra Europa til Sør- og Nord-Amerika. Vi begynner nå å se økning av antall smittetilfeller i Europa, sier Qvale, og legger til:

– Sommeren vil bli utfordrende på grunn av økt reiseaktivitet. Det er fare for at turister og haugalendinger etter avsluttet ferie vil ta med seg smitte.

– Gjør så godt vi kan

– Vi er langt fra feilfrie, men vi gjør så godt vi kan. Vi synes dette er veldig vanskelig, sier Bjørn Gerry Viksund, daglig leder i Inventum.

Han sier de har lagt opp til at det skal være sitteplasser til alle. I tillegg har de innført QR-kode ved bordene slik at gjester kan bestille og henvende seg til personalet ved hjelp av det.

I tillegg har de satt ut håndsprit ved inngangen og rundt om i lokalene.

– Folk som er syke, nekter vi inngang. Vaktene og personalet på våre utesteder har som oppgave å sørge for at folk sitter på plassene sine og ikke samles i baren, sier han.

Viksund sier de har satt inn ekstra vakthold og ekstra folk på jobb.

– Men dette avhenger også av at folk overholder reglene og passer på.


– Vakter skal vise bort

Når det gjelder utesteder trekker Qvale fram at vakter i dag skal vise bort personer som de ser ikke klarer å overholde smittevernrådene.

– Det er mye opp til hver enkelt person å sørge for en meters avstand og god håndhygiene. En annen utfordring er at vurderingsevnen svekkes ved inntak av alkohol. Derfor skal vakter vise bort personer som de ser ikke klarer å overholde dette, sier han.