Slapp fengsel med 0,04 sekund margin

Lagmannsretten ga råkjøreren 0,04 sekund ekstra tid i beregningen av farten. Dermed slapp han med samfunnsstraff i stedet for fengsel.