Slik vil politikerne bekjempe fattigdom

Det er kommunene som har hovedansvaret for å inkludere barn fra lavinntektsfamilier, og for å få foreldre som kan jobbe ut i arbeid, mener barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Så hva vil politikerne i Haugesund gjøre?