Barbara Zanoni Utne stortrivest som vertinne på Hotel Ullensvang. 2: . 3. Charlotte Omsland er lærling i resepsjonen på hotellet, og fortel at ho stortrivest.  4. Dette er dei nyoppussa bada ved konferansedelen. 5. «Komponisten» har gått frå rosa til beige. 6. Berekraft er eit nøkkelord for familien Utne.

– Alle har hatt sin visjon, og eit brennande engasjement for Hardanger

Berekraftig forvaltning av naturen og eit levande kulturlandskap er viktig for femte generasjon vertskap ved Hotel Ullensvang.
Publisert