Eli og Einar Koltveit frå Vats døydde med berre ni dagars mellomrom
Privat

– Fint at mamma og pappa kunne følgjast inn i døden

Einar døde same dagen som kona Eli vart gravlagt. Det er ikkje uvanleg at ektepar død nærast samstundes, meiner forskarar og sjukehusprest. Her kan du lese kvifor så mange ektepar dør med kort mellomrom.
Publisert