Så er det altså klart. Plan- og miljøutvalget skal snart behandle kommunedirektørens fremlegg til utredning av prøveordning for el-sparkesykler i Haugesund. Fremlegget er flott pyntet med FN’s bærekraftmål. Det grønne alibiet må selvsagt på plass for å legitimere "sparkeklubben grei" sine grådige lommer. Gjennom fremlegget er det på skattebetalernes regning gjort et grundig forarbeid for å berede grunnen for første akt av knefallet - å overbevise plan- og miljøutvalget om opplegget for "smaksprøven".

Ordføreren, avbildet midt i gågata på el-sparkesykkel, smilende som (antatt ufrivillig) «poster-boy» for de profittjagende aktørene sier egentlig mer enn tusen ord. For meg fremstår bildet som et alvorlig symptom på «Stockholm-syndromet», en lidelse som beskriver kidnapping, der offeret ender opp med å få sympati med forbryteren.

Det er faktisk dette som kan være i ferd med å skje. "Bare prøv, det er ikke farlig. Vi er egentlig nokså snille og du vil like oss etterhvert".

Ordføreren og hans gode samarbeidspartner Trine Stokland i SV representerer begge partier som vil bekjempe private aktører i helse- og omsorgssektoren. Hvilken troverdighet vil partiene sitte igjen med dersom de samtidig stiller opp for profittjagende selskaper som vil oversvømme byen med forsøplende og helsereduserende latmanns-mobilitet?

Dette har ikke engang noe med velferd å gjøre, snarere tvert om. Da blir det "grønnvaskede" cowboyer som råder grunnen. Cowboyer med store ressurser som kjemper seg frem via rettsapparatet - til høyesterett om så skulle være. De nøler ikke et sekund med å trekke revolveren i kampen om sin lukrative tilværelse.

I fremlegget kan man lese at aktørene ønsker seg et pilotprosjekt med utleie av 250 el-sparkesykler. Dette som et prøveprosjekt (andre akt i knefallet).

Antall el-sparkesykler man eventuelt vil tillate når siste akt i tragedien skal fullbyrdes gis det ingen informasjon om. Jeg frykter det verste. Aktørene vil presse seg frem. Gis de hånden så tar de hele armen om de ser seg tjent med det.

I prøveperioden anbefales det å inngå avtale med kun én operatør. Fordi «erfaringer» viser at ordningen må være «regningsverdig». Haugesund kommune ønsker å beskytte operatørens profitt. Det er ganske oppsiktsvekkende. Man vil tydeligvis ikke komme i skade for skremme bort aktuelle aktører ved påføre kommunens prøvekanin tap (i realiteten er dette en investeringskostnad som aktørene ikke burde skjermes for). Konsekvensen er samtidig at innbyggerne (og beslutningstakerne) ikke får muligheten til å evaluere hvordan et regime med flere aktører fungerer (man skal vel uansett ikke tilrettelegge for et monopol?). Åpner man først for prøvesmaking kunne man like godt gitt tre aktører sjansen med 50-100 sykler hver. Det eventuelle "prøvetapet" har de uansett god rygg til å bære.

Men her er det taktiske vurderinger som ligger bak og man trenger ikke å lese mye mellom linjene for å forstå at det man ønsker er at prøvesmakingen skal bli mest mulig "problemfri". Ja, kommunen er faktisk villig til å foreslå et monopolistisk virkemiddel for å skape best mulig stemning rundt prøvesmakingen. La oss virkelig håpe at plan- og miljøutvalget ikke lar seg lure med på dette.

Når man eventuelt legger «reglene» ut på høring, håper jeg at byantikvaren og statsforvalteren også kjenner sin besøkelsestid. Når man driver med "obstruksjon" av seriøse byfornyelsesprosjekter langs Smedasundet, kan man vel ikke samtidig bifalle at byens estetikk, gater og byrom forsøples?.

Jeg håper fornuften seirer.