KORONA: Av disse er det rundt 23 prosent som er blitt diagnostisert med sykdommen, anslår FHI i sin siste ukesrapport.

– Matematisk modellering har estimert en fortsatt nedgang i antall nye smittede, og at så langt i epidemien har om lag 0,7 prosent av befolkningen vært smittet med covid-19, skriver FHI.

Tall fra meldingssystemet MSIS onsdag viste at 8.383 personer har fått bekreftet smitten gjennom testing.

– Vi har beregnet at om lag 95 prosent av alle som har fått påvist smitte, nå er friskmeldte, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Kan ikke utelukke økning

De siste ukene har tallet på nye smittede falt kraftig, selv etter at samfunnet gradvis er blitt åpnet opp igjen.

Det samme gjelder antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall. I løpet av forrige uke ble det kun meldt om fem nye sykehusinnleggelser og ett nytt dødsfall.

Onsdag var 36 personer innlagt med koronasmitte på norske sykehus, sju av dem var tilkoblet respirator.

– Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet har så langt ikke gitt en økning i smitten. Vi kan imidlertid ikke utelukke at ytterligere gjenåpning kombinert med økt tilgang til testing for alle som har symptomer, vil kunne gi en økning i antall meldte tilfeller med covid-19 framover, opplyser FHI.

Fortsatt lav R

Instituttet beregner nå at det såkalte smittetallet (R) er på 0,65. Det betyr at hver smittede i snitt smitter 0,65 personer, noe som igjen vil føre til at smitten avtar over tid.

Men etter hvert som smitten avtar, blir dette tallet mer unøyaktig og vanskelig å beregne.

– Når det er få innleggelser og få nye tilfeller, så sier ikke reproduksjonstallet like mye om utviklingen av epidemien som når det er mange tilfeller, skriver FHI i ukesrapporten.

Som følge av den nedadgående smittekurvern, valgte regjeringen onsdag å lette ytterligere på smitteverntiltakene. Blant annet ble det klart at skolene kan åpne opp for fulle klasser fra 2. juni, og at besøksforbudet på sykehus og sykehjem oppheves.